Power bi & Analytiikka

Power bi -raportointi

Power BI -raportoinnin avulla visualisoidaan ja lasketaan liiketoiminnan tärkeimmät mittarit. Interaktiivinen raportti mahdollistaa ristiinsuodatuksen ja porautumisen syvemmälle tietoihin.

Power BI -raportoinnin avulla jokainen voi olla oman työnsä analysoija ilman suurempaa teknistä osaamista.

Kehitystyyli voi olla joko projektiluontoista tai iteratiivista – riippuen pitkälti kehityksen laadusta. Usein täysin uusi Power BI -raportti tarvitsee vahvempaa projektijohtoa, kun taas jo luotujen raporttien kehitys voi olla iteratiivista eli ketterää kehittämistä.

illustrated power bi dashboard and a human sitting next to it.
Power bi -Raportoinnin Yleiset työvaiheet

Määrittelyssä selvitetään Power BI-raportoinnin tavoitteet, kohderyhmät, datalähteet (esimerkiksi MS Excel, SQL database ja Salesforce) sekä niistä noudettava data

Määrittelyn lisäksi muodostamme kattavan ymmärryksen asiakkaan liiketoiminnasta, jotta pystymme aktiivisesti tarjoamaan parhaita ratkaisuja tiedolla johtamisen tueksi.

Onnistunut määrittely luo selkeät raamit tulevalle tekemiselle.

Data noudetaan tiedostoista ja tietovarastoista sekä siivotaan sellaiseen muotoon, että sitä on mahdollista hyödyntää raportoinnissa. Siivouksessa hyödynnämme parhaita käytäntöjä, jotta tuleva tietomalli pysyy kevyenä ja on mahdollisimman nopea.

Työmäärä riippuu pitkälti datan muodosta sekä datan ja tietolähteiden määrästä.

Kun kaikki yhteydet ovat luotu ja data siivottu, muodostetaan tietomalli. Tietomalliin yhdistetään useampia eri tietolähteitä. Lisäksi tietomallia rikastetaan uusien mittareiden ja sarakkeiden laskennalla.

Tietomalli on melko näkymätön osa BI-raportointia, mutta se on prosessin kriittisin ja tärkein vaihe, jotta raportoinnin lopputulos on hyvä. 

Kun tietomalli on valmis, on aika visualisoida data ymmärrettävään muotoon, eli luoda raportit. Raportointi on tarkasta määrittelystä huolimatta melko luovaa työtä. Iteratiivinen kehitystyö yhdessä asiakkaan kanssa varmistaa, että lopputulos on eniten lisäarvoa tuottava.

Raportit luodaan aina yrityksen brändiohjeistuksen mukaan.

Valmis raportti julkaistaan Power BI Serviceen, jossa kohderyhmälle annetaan pääsy raportin katseluun. Näin ainoastaan halutut henkilöt katsovat samaa raporttia.

Julkaisun lisäksi tarjoamme käyttäjille kattavan koulutuksen Power BI -raporttien käytöstä. 

Julkaisun yhteydessä raportti asetetaan päivittymään sovitusti.

Tarpeet, Power BI, tietokannat ja kaikki ympärillämme kehittyy jatkuvasti. Ensimmäisen julkaisun jälkeen raportoinnin kehitystä on tärkeä pitää yllä, koska tiedolla johtaminen on jatkuvaa kysymistä ja ihmettelyä.

Power bi -koulutukset käyttäjille

Hienot raportit eivät vielä luo tiedolla johtamista. Loppukäyttäjien on myös opittava hyödyntämään raportteja jokapäiväisessä työssään päätöksiensä tukena.

Koulutuksemme koostuvat “hands-on” tehtävistä, joissa loppukäyttäjä pääsee konkreettisesti harjoittelemaan tiedon etsimistä omilta raporteiltaan. Lisäksi korostamme koulutuksissamme kriittistä tulkintaa. Koulutusmateriaali luodaan jokaiselle yritykselle erikseen ja jaetaan tämän käyttöön.

Henkilöstö

Henkilöstön osaaminen on avainasemassa Business intelligence -raportoinnin kanssa. Kokemuksesta olemme huomanneet, että suurin osa ei itsenäisesti opettele uutta ohjelmistoa, vaikka se olisi kuinka helppokäyttöinen.

Kehitys

Ainoastaan silloin kun raportointi on kunnossa ja henkilöstö osaa sitä käyttää, voi yritys kehittää toimintaansa Business intelligencen avulla. Autamme saavuttamaan nämä molemmat tavoitteet.

Strateginen osaamiskartoitus

Oletteko tekin ottaneet käyttöön Power BI:n ja törmänneet samaan haasteeseen kuin moni muukin suomalainen yritys: raportointi ei ole vielä kasvanut osaksi liiketoimintaa ja sen kehitystä? Usein vika ei löydykään raportoinnista, vaan perehdytyksen puutteesta.

Strateginen osaamiskartoitus on jokaiselle yritykselle helposti hyödynnettävissä oleva työkalu. Sen avulla yritys osaa jatkaa kehitystään oikeaan suuntaan.

  1. Syvällinen kysely ja analyysi: Saatte arvokasta tietoa Power BI -osaamisesta, raportoinnin nykyisestä tilanteesta ja henkilöstön suhtautumisesta raportointiin. Asiantuntijamme ovat miettineet kysymykset valmiiksi!
  2. Tarkka tilanneanalyysi: Asiantuntijamme tekee strategisen suunnitelman, jossa on konkreettiset suositukset etenemiseen.
  3. Jatkuva kehitys: Mahdollisuus toistaa kartoitus 6kk päästä ja seurata kehitystä.

Liiketoiminta-analytiikka

Liiketoiminta-analytiikka sisältää mm. tilastolliset tutkimukset, jotka useimmissa tapauksissa hyödyntävät koneoppimisen keinoja. Tutkimuksen avulla voidaan todentaa tilastollisesti merkittävää tietoa.

 

Kuinka Liiketoiminta-analytiikka poikkeaa BI -raportoinnista?

Paljonkin. BI-raportoinnissa voidaan silmämääräisesti havainnoida tapahtumia, muttei todeta, ovatko ne merkittäviä tai mistä ne johtuisivat. BI-raportointi tiivistää paljon dataa, joten jotain voi jäädä piiloon. Liiketoiminta-analytiikan menetelmissä sen sijaan otetaan huomioon jokainen havainto yksilönä ja luodaan sitä kautta luotettavampaa tietoa.

Animoitu kuva miehestä katsomassa dataputkea.

vaikutukset

Esimerkiksi kuinka eri tekijät vaikuttavat tärkeimpiin mittareihin? Kun tunnistamme vaikutukset, pystymme paremmin perustelemaan toimiamme ja seuraamaan toimiemme vaikutusta.

Luokittelu

Luokittelulla mallinnetaan, kuinka eri piirteet johtavat tiettyyn luokkaan. Esimerkkinä luottoluokituksen hylkääminen. Malleja käytetään usein resursoinnin ja optimoinnin työkaluina.

Yhteistyössä alansa parhaiden kanssa

miksi BI-Asiantuntijat?

Yksin­kertainen

Monimutkaisetkin asiat on mahdollista toteuttaa suoraviivaisesti. Se on osoitus taidosta ja ymmärryksestä. Yksinkertainen on kaunista ja sitä on helppo ymmärtää.

Monipuolinen

Yksinkertainen voi olla myös monipuolista. Se saavutetaan luomalla vaihtoehtoja, jotka ovat käyttäjälle intuitiivisia.

Utelias

Uteliaisuus saa meidät pysymään kehityksessä aallonharjalla. Meitä kiinnostaa sinun liiketoimintasi ja teemme kaikkemme sen edistämiseen.

JOHDA TEHOKAAMMIN POWER BI:N AVULLA. OTA YHTEYTTÄ JA JUTELLAAN!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä
Contact Form
Scroll to Top