Power BI -ratkaisut yrityksille

Power BI on yksi markkinoiden suosituimmista Business Intelligence -työkaluista. Sen mahdollistaman interaktiivisen raportoinnin avulla yritykset ja niiden työntekijät voivat seurata sekä analysoida reaaliaikaisesti liiketoimintaansa. 

BI-Asiantuntijat™ ovat tiivis ryhmä yrittäjiä, jotka tarjoavat asiakkailleen laadukkaita Power BI -ratkaisuja ja liiketoiminta-analytiikkaa. Asiakaslähtöinen huipputiimimme mahdollistaa liiketoiminnan kehityksen onnistuneiden tiedolla johtamisen työkalujen avulla. 

Keskitymme alan yleiseen haasteeseen: projektien loppuunvientiin ja implementointiin organisaation läpi. Liiketoimintamallimme varmistaa, että Power BI -raportointi tulee käyttöön ja luo lisäarvoa asiakkaillemme.

Toimintamme mentaliteetti

Yksin­kertainen

Yksinkertainen toteutus takaa Power BI -ratkaisujen tehokkaamman suorituskyvyn, paremman muokattavuuden sekä mahdollisuuden toistaa. Se on kaunista ja toimintamme lähtökohta. Monimutkaisetkin asiat on mahdollista toteuttaa suoraviivaisesti.

Monipuolinen

Yksinkertainen voi olla myös monipuolista. Interaktiivinen raportointi mahdollistaa monipuolisen Power BI:n käytön. Saat raporteista täyden hyödyn irti, kun koulutat henkilöstösi käyttämään raportteja.

Utelias

Olemme aidosti kiinnostuneita yritystoiminnastanne ja tuloksista. Etsimme aktiivisesti kanssanne parasta tapaa toteuttaa ratkaisut. Automatisoimme kaiken minkä pystymme.

Mitä on Business Intelligence?

Business intelligence (BI) on nykyaikainen työkalu liiketoiminnan johtamiseen. BI-raportit ovat ”elossa” ja toimivat interaktiivisessa vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Työkalua voi hyödyntää jokainen liiketoimintaa harjoittava yksityisestä elinkeinonharjoittajasta suureen yritykseen.

Mihin Business Intelligence soveltuu?

BI soveltuu loistavasti kaikkeen, missä käsitellään dataa ja se halutaan muokata ymmärrettävään muotoon. Esimerkkeinä:

  • Myynnin raportointi ja ohjaaminen
  • HSSE-raportointi
  • Asiakaspalvelun ja -palautteen analysointi
  • CRM-raportointi
  • Projektijohto
  • Laskennan automatisointi
erityisosaamisemme

Lisätietoa aiheesta

Business intelligence on työkalu tiedolla johtamiseen. Siinä on kaksi yhtä tärkeää muuttujaa: ohjelmisto ja käyttäjä. 

Ohjelmisto: Business Intelligence -raportointi rakennetaan ohjelmiston, kuten esimerkiksi Power BI:n, avulla. Tänne kerätään eri järjestelmistä dataa ja ne koostetaan yhtenäiseksi datamalliksi, jonka perusteella interaktiiviset kuvaajat ja raportit rakennetaan. Ohjelmisto on ratkaisu tiedon jakamiselle, päivittämiselle ja visualisoinnille.

Käyttäjä: Yksikään Business intelligence -raportti ei ole merkittävä, ellei sillä ole käyttäjää, joka hyödyntää sitä tuottamaan lisää arvoa. Tämä on yhä monen yrityksen (myös suurien) akilleen kantapää; hieno työkalu, jota henkilöstö ei osaa käyttää eli ts. hyödyntää. Tarjoamamme Power BI koulutukset pureutuvat juurikin tähän ongelmaan.

Kun ohjelmisto ja raportit ovat kunnossa ja käyttäjä osaa hyödyntää raportteja, tarjoaa Business Intelligence todella vahvaa tukea niin päätöksenteossa kuin operatiivisessa toiminnassa. Suorana vaikutuksena se vähentää manuaalista työtä ja helpottaa tiedonjakoa henkilöstön välillä.

Mikäli yritykselläsi on halua seurata ja kehittää liiketoimintaa sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, niin Business intelligence sopii yrityksellesi loistavasti. Hidasteena voi olla vanhat tietolähteet, jotka eivät suoraan ole yhteensopivia Power BI:n kanssa. Tämä on kuitenkin aina ratkottavissa.

Suosittelemme lähtökohtaisesti jokaiselle yritykselle Power BI:ta ohjelmistoksi, koska se toimii loistavasti yhdessä Microsoftin muiden järjestelmien kanssa. Lisäksi se on markkinoiden yksi edullisimmista ohjelmistoista. Tai jos yritykselläsi on käytössä Microsoft 365 E5 lisenssi, teillä on jo Power BI Pro -ominaisuudet käytössänne. 

Power BI on Microsoftin tarjoama ohjelmisto käyttäjän omatoimiselle Business intelligence -analyysille. Sen avulla voidaan rakentaa joustavia, interaktiivisia raportteja sekä hallita käyttäjien näkymää. Datamallit voidaan päivittää automaattisesti, jolloin käytössäsi on aina tuore näkymä liiketoimintaan. Lisäksi voit esimerkiksi tilata raportin näkymän suoraan sähköpostiisi tai seurata tavoitteiden kehittymistä tuloskorteilta.

Koska Power BI on Microsoftin oma ohjelma, se toimii loistavasti yhdessä esimerkiksi Excelin, Azuren, Sharepointin, PowerPointin ja Teamsin kanssa. Lisäksi Power BI:ssa on monta valmista ratkaisua yhteyden luomiseksi eri tietolähteisiin.

Suosittelemme lähtökohtaisesti jokaiselle yritykselle Power BI:ta, koska se toimii erinomaisesti yhdessä Microsoftin muiden järjestelmien, kuten esimerkiksi Excelin, Azuren, Sharepointin, PowerPointin ja Teamsin kanssa.

Power BI on myös markkinoiden yksi edullisimmista ohjelmistoista. Tai mikäli yritykselläsi on käytössä Microsoft 365 E5 lisenssi, teille kuuluu myös Power BI Pro.

Power BI:lle on useampi hinnoittelutapa. Ajantasaisimman tiedon löydät suoraan täältä.

Power BI Pro

9,40€/kk/käyttäjä.

Power BI Pro on kaikkein yleisin käytetty lisenssi. Se sisältää Power BI:n toiminnot, raporttien luomisen, jakamisen, niiden katselun ja katseluoikeuksien määrittämisen. Toisin sanoen yrityksellä pitää olla vähintään Power BI Pro käytössään, jotta raportteja voi järkevästi jakaa. Mikäli yritykselläsi on käytössä Microsoft 365 E5 lisenssi, teille kuuluu myös Power BI Pro.

Power BI Premium (käyttäjäkohtainen)

18,70€/kk/käyttäjä.

Power BI Premium sisältää Power BI Pro:n lisäksi kehittyneen tekoälyn, massadatan omatoimisen tietojen valmistelun sekä yksinkertaistetun tietojen hallinnan sekä käytön yritystasolla. Power BI Premium -raportteja voi katsoa vain toisella Power BI Premium -lisenssillä. Eli Power BI Premium on oltava tällöin jokaisella henkilöllä tai esimerkiksi rajattu johtoryhmälle. Power BI Premium -lisenssillä voi kuitenkin katsoa Power BI Pro -raportteja. 

Power BI Premium (kapasiteettikohtainen)

alk. 4 675,60€/kk/kapasiteetti

Mikäli yrityksessä on yli 500 henkilöä (tai mikäli haluatte Power BI Premiumin, niin yli 250), joille Power BI:n katseluoikeus halutaan antaa, kannattaa harkita Power BI Premium kapasiteettikohtaista hinnoittelua. Tällöin käyttäjiä voi olla rajaton määrä ja ominaisuudet ovat samat kuin Power BI Premiumissa.

Johda tehokaammin Power BI:n avulla. Ota yhteyttä ja jutellaan!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä
Contact Form
fi