HSSE -raportoinnilla tehokkaampaa tieto­johtamista

Organisaatiot, jotka voivat tehokkaasti hyödyntää ja analysoida suuria tietomääriä, saavat merkittävää kilpailuetua. Falcony nousi asiakkaallemme ihanteellisena ratkaisuna HSSE-havaintojen (health, safety, security, environment) keräämiseen. Käyttääkseen datan täyden potentiaalin, asiakas kääntyi Power BI:n puoleen saadakseen hyödynnettyä sen tarjoamia tehokkaita raportointiominaisuuksia ja automatisoitua manuaalisia prosesseja. Tämä referenssi osoittaa, kuinka nykyaikaiset laadukkaat alustat ja BI-raportointiratkaisut yhdessä pystyvät luomaan merkittävää lisäarvoa.

Falcony-integraatio ja Power BI

Tehokas ratkaisu hyödyntää jo olemassa olevaa Falcony-dataa ja tarjoaa vahvan analytiikkatyökalun Power BI:n avulla. Lisäksi datamallia rikastettiin muilla datalähteillä.

HSSE-analytiikka

Kattava näkymä Suomen laajuisessa verkostossa tapahtuvista HSSE-havainnoista, kuten työtapaturmista, uhkaavista tilanteista ja varkauksista.

Parannettu tiedonkeruu ja hallinta Falconyn avulla

Falconyn avulla asiakas kykeni valjastamaan koko henkilöstönsä keräämään tietoa verkostossaan tapahtuvista havainnoista (HSSE) ja suorittamaan erilaisia sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Tiedonkeruulomakkeen joustava räätälöintimahdollisuus varmisti, että asiakas kerää oikean informaation omiin tarpeisiinsa nähden. Käyttöönsä asiakas sai tietovaraston, jota myöhemmin hyödynnettiin Power BI -raportoinnin luontiin.

Uusia oivalluksia Power BI -raportoinnin avulla

Muuntaakseen kerätyt tiedot käyttökelpoisiksi oivalluksiksi asiakas otti raportointiratkaisukseen Power BI:n. Asiakkaalle luotiin visuaalisesti kiinnostava ja interaktiivinen työkalu, joka on räätälöity heidän ainutlaatuisiin tarpeisiinsa. 

HSSE-havaintoja käsittelevä raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän niin asiakkaan verkostoon kuin myös pääkonttoreille. Raportti sisälsi keskeiset mittarit, kuten tapaturmien ja havaintojen määrät sekä ajankohdat kategorioittain. Intuitiivisten visualisointien, kuten kaavioiden ja karttojen, sekä anomalioiden tunnistuksen avulla asiakas voi helposti tunnistaa parannuskohteita, seurata edistymistä ajan mittaan ja ryhtyä ennakoiviin toimiin parantaakseen HSSE-käytäntöjään.

Hyödyntämällä Falconyn tiedonkeruuominaisuuksia ja Power BI -raportointia asiakas sai kokonaisvaltaisen kuvan HSSE-havainnoistaan. Power BI:n tarjoama analytiikka mahdollistaa yritykselle tehokkaan viestinnän, prosessien kehityksen ja kilpailuedun saavuttamisen.

Ratkaisuja luomassa muutosta

Autamme hyödyntämään Power BI:n ja HSSE-tiedonkeruujärjestelmien mahdollisuudet luomalla työkalun juuri teidän tarpeisiinne. 

Tee turvallisesta liiketoiminnasta kilpailuetusi ja ota yhteyttä!

JOHDA TEHOKAAMMIN POWER BI:N AVULLA. OTA YHTEYTTÄ JA JUTELLAAN!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä
Contact Form
Scroll to Top