Projekti­johdon Power BI -raportointi

Projektinhallinta on olennainen osa menestyvän organisaation toimintaa. Projektipäälliköiden on pidettävä langat käsissään useiden projektien samanaikaisessa johtamisessa sekä sidosryhmien kanssa kommunikoidessa. Loimme projektipäälliköille Power BI -ratkaisun helpottamaan viestintää sidosryhmille sekä projektien suunnittelua.

Oma tiedonkeruutila

Projektipäälliköt pääsevät itse keräämään ja muokkaamaan tietoa projekteistaan esim. aikataulutuksiin, vaiheisiin ja rahoitukseen liittyen.

Viestintä

Kommunikointi yksinkertaistui sidosryhmien kanssa, kun projektipäälliköt pystyivät viestimään havainnollistavasti projektien tilanteista.

Projektinhallinta Power BI:llä

Power BI on Microsoftin kehittämä työkalu, joka mahdollistaa datan visualisoinnin, analysoinnin ja jakamisen helposti ymmärrettävällä tavalla. Projektipäälliköt voivat hyödyntää Power BI:tä saadakseen reaaliaikaista tietoa projekteistaan ja tehostaakseen päätöksentekoa.

Ratkaisun keskeisimmät tuotokset:

  • Karttanäkymä projekteista

  • Projektien aikataulutus ja suunnittelu
  • Viestintä sidosryhmille
  • Projektien määrät, budjetoidut ja toteutuneet kustannukset

Power BI on tehokas työkalu projektipäälliköille ja jo yksinkertaisena toteutuksena se tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia projektien aikataulutukseen, suunnitteluun ja viestintään sidosryhmille.

Ratkaisuja luomassa muutosta

Olemme apuna ideoimassa ja toteuttamassa uusia ratkaisuja Power BI:lla. Kykenemme luomaan työkalun juuri teidän tarpeisiinne. 

Ota yhteyttä ja lähdetään etenemään!

JOHDA TEHOKAAMMIN POWER BI:N AVULLA. OTA YHTEYTTÄ JA JUTELLAAN!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä
Contact Form
Scroll to Top