Tietosuoja­seloste

Tämä on NoDa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 9.10.2023. Viimeisin muutos 9.10.2023.

Rekisterinpitäjä
NoDa Oy
Y-tunnus: 3127730-1
Terriniementie 44
17800 Kuhmoinen

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Amira Achek
Puhelin: +358 44 306 5120
Sähköposti: amira@biasiantuntijat.fi

Rekisterin nimi
NoDa Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
NoDa Oy käsittelee henkilötietoja asiakkuuden ylläpitämiseksi, sekä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen noudattamiseksi, ja noudattaakseen henkilötietolakia. Tämä käsittely voi sisältää myös NoDa Oy:n markkinointi- ja suoramarkkinointitoimenpiteiden kohdentamista asiakastiedoin, ilman tietojen jakamista kolmansille osapuolille.

Rekisterin Tiedot
Henkilörekisteri saattaa pitää sisällään seuraavanlaisia tietoja:

  • Henkilön koko nimi
  • Organisaatio ja tehtävänimike
  • Organisaation yhteystiedot
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Tietolähteet
Rekisteri muodostetaan internetistä vapaasti saatavilla olevista lähteistä, asiakkaan itse toimittamista tiedoista (esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta) ja mahdollisesti muista avoimista lähteistä.

Tietojen luovutukset
Tietoja ei lähtökohtaisesti jaeta NoDa Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole tarvetta.

Rekisterinsuojauksen periaatteet
NoDa Oy käyttää huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä varmistaa, että säilytetyt tiedot, palvelimien käyttöoikeudet ja muut henkilötietojen turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työkuvaan se sisältyy.

Oikeus tarkastaa, korjata ja poistaa tiedot
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa rekisteristä ja vaatia mahdollisen väärän tiedon oikaisua tai vajavaista tiedon täydennystä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden korjausta tai poistoa, pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan identiteettinsä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle GDPR:n asettamassa määräajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden sisällä).

Muut oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Rekisteröidyillä on myös muut GDPR:n mukaiset oikeudet, kuten oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle GDPR:n mukaisessa määräajassa (yleisesti yhden kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttö
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä kävijämäärien ja lähteiden seuraamiseen, auttaen ymmärtämään, mitkä sivut ovat kävijöille merkityksellisiä ja kuinka kävijät navigoivat sivustolla. Google Analytics toimittaa seurantapalvelun tälle sivustolle, eikä kerättyä tietoa jaeta muille. Vierailutieto kerätään nimettömänä eikä vierailijoita yritetä tunnistaa.

Sivustolla esiintyvät sosiaalisen median ruudut voivat tallentaa omia evästeitään. Näillä palveluilla on omat selosteensa koskien heidän evästeidensä käyttöä.

Tervetuloa tehokkaan johtamisen maailmaan. Ota yhteyttä ja jutellaan!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä
Contact Form
Scroll to Top