AI ja Power BI: Tiedolla johtamisen uudet mahdollisuudet

Tekoälyn (AI) ja business intelligence (BI) työkalujen, kuten Power BI:n, yhdistelmä mullistaa yritysten päätöksentekomahdollisuuksia. Tässä artikkelissa tutkitaan tekoälyn vaikutusta tiedolla johtamiseen sekä osoitetaan, kuinka Power BI jo hyödyntää tekoälyä.

 

Power BI tekoälyyn perustuvassa liiketoiminta-analytiikassa

Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja monipuolisten toiminnallisuuksien ansiosta Power BI on noussut johtavaksi BI-työkaluksi organisaatioille maailmanlaajuisesti. Integroimalla tekoälyn tuomat ominaisuudet yritykset voivat saavuttaa merkittävää vipuvaikutusta ja viedä tietojohtamisen uudelle tasolle.

Data-analyysi

Tekoälyyn perustuvat Power BI:n työkalut suorittavat edistyneitä data-analyysitehtäviä, kuten luonnollisen kielen käsittelyä (NLP), tunneanalyysia, avainlauseiden purkamistaennakoivaa mallintamista sekä anomalioiden tunnistamista. Näiden ominaisuuksien avulla voidaan poimia arvokkaita oivalluksia jäsentämättömistä tietolähteistä, kuten sosiaalisen median syötteistä ja asiakasarvosteluista, mikä voi antaa yrityksille merkittävää kilpailuetua.

Luonnollisen kielen käsittely eli NLP (Natural Language Processing) on tekoälyn osa-alue, jota hyödyntämällä tietokoneohjelmat oppivat ymmärtämään, tulkitsemaan ja käyttämään ihmiskieltä. NLP pohjautuu useaan eri tieteenalaan, kuten tietojenkäsittelyyn ja
tietokonelingvistiikkaan.

Power BI:n Q&A-ominaisuuden avulla voidaan tutkia tietoa omin sanoin käyttämällä luonnollista kieltä. Sen sijaan, että käyttäjän tarvitsee itse hakea datasta tietoa, Power BI:n Q&A antaa vastauksen kysymykseen. Työkalu ilmainen ja kaikkien käyttäjien saatavilla.

Tunneanalyysi ja avaintermien purkaminen ovat prosesseja, joissa analysoidaan suurta määrää vapaata tekstiä, jota ei muuten pystytä käsittelemään tehokkaasti. Molemmat menetelmät ovat erityisen hyödyllisiä, kun halutaan analysoida esimerkiksi sähköposteja, asiakastuen chat-kopioita, sosiaalisen median kommentteja ja arvosteluja/palautetta.

Tunneanalyysissa pyritään määrittelemään, onko viestin emotionaalinen sävy positiivinen, negatiivinen vai neutraali. Se on tärkeä business intelligence -työkalu, joka auttaa yrityksiä parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan.

Avaintermien purkamisessa tekstimassasta tunnistetaan päätermejä, jotka määrittävät tekstin asiasisältöä. Analyysin avulla saadaan tietää, mitkä termit toistuvat tekstissä useimmin ja voidaan nopeasti luoda kuva tekstin sisällöstä.

Yhdessä nämä kaksi analyysimenetelmää ovat oiva työkalu yrityksen vapaan tekstidatan hyödyntämiseen ja arvonluomiseen  liiketoiminnassa.

Ennustava mallinnus on tiedonlouhintateknologian (data mining) muoto, jossa tarkoituksena on luoda historiallisesta datasta malli, joka ennustaa tulevaa. Reaaliaikaisella datalla on mahdollisuus kouluttaa jatkuvasti mallia ja kehittää ennustusta.

Power BI:ssa on useita eri mahdollisuuksia lisätä ennakoivaa mallinnusta. Eräitä mahdollisuuksia on kouluttaa koneoppimismalli tai antaa työkalun arvioida yhden muuttujan kehitystä perustuen sen historiatietoihin. Tähän perustuu myös anomalioiden tunnistaminen, missä määritellään havaintojen herkkyys aiempiin havaintoihin nähden. Mikäli havainnot ylittävät tai alittavat merkittävästi herkkyyden, syntyy merkintä anomaliasta.

 

Automatisoitu datan valmistelu ja siivous
Power BI:n tekoälyominaisuudet automatisoivat datan siivous-, muunnos- ja integrointitehtäviä. Tämä virtaviivaistaa datan valmisteluvaihetta (joka usein on työläin vaihe). Tällöin analyytikot voivat keskittyä tiedon tutkimiseen ja liiketoiminnan kasvun edistämiseen.

AI & Power BI haasteiden ja mahdollisuuksien vertailu

Mahdollisuudet Haasteet
Tarkemmat ennusteet Datan laatu. Automatisointi vaatii, että data on jo alussa laadukasta ja sitä tarvitsee käsitellä vähän / samalla tavalla.
Edistyneemmät prosessit Ammattitaitoinen työvoima ja sen koulutus
Nopeampi analytiikka ja sen kautta liiketoiminnan kehitys Huomion kiinnittäminen eettisiin huolenaiheisiin ja niihin vastaaminen
Parempi asiakasymmärrys
Ajan tehokkaampi käyttö ja automatisoinnin mahdollistamat säästöt työajassa

Johtopäätökset

Power BI:n sisältämä tekoäly antaa organisaatioille mahdollisuuden luoda arvokasta tietoa, parantaa päätöksentekoa sekä optimoida toimintaa. Tekoälyalgoritmien edistyneitä ominaisuuksia hyödyntämällä yritykset voivat saada kilpailuetua ja kehittää entisestään asiakaskokemustaan. On kuitenkin elintärkeää ottaa huomioon tekijöitä, kuten datan laatu, työvoiman valmius sekä eettiset näkökohdat, jotta voidaan maksimoida tekoälyyn perustuvan liiketoimintatiedon hyödyt ja vähentää mahdollisia riskejä. Tekoälyn ja Power BI:n omaksuminen avaa tietopohjaisille organisaatioille mahdollisuuksia, jotka ohjaavat niitä kohti yhä parempaa menestystä.

Tutkimme jatkuvasti tekoälyn mahdollistamia uusia ominaisuuksia, mitä esimerkiksi Power BI:lle kehitetään. Lisäksi integroimme aktiivisesti näitä ominaisuuksia jatkuvasti osaksi omaa toimintaamme. 

Tervetuloa tehokkaan johtamisen maailmaan. Ota yhteyttä ja jutellaan!

Yhteystiedot
Ota yhteyttä
Contact Form
Scroll to Top